Odluka o osnivanju Savjeta za privredu i ekonomski razvoj općine Kakanj

 

RED.BROJ  PRIVREDNI SAVJET OPĆINE KAKANJ
(Dokumentacija)
Naziv dokumenta
1 Odluka o formiranju Privrednog savjeta Općine Kakanj „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/03 (stranica 8), broj: 6/11 (stranica 8)
2 Poslovnik o radu Privrednog savjeta Općine Kakanj Poslovnik o radu Privrednog savjeta 30.09.2013
3 Spisak članova Privrednog savjeta Općine Kakanj Spisak članova Privrednog savjeta
4 Zapisnici sa sjednica Privrednog savjeta Zapisnici sa sjednica
5 Kontakt informacije Privrednog savjeta Općine Kakanj Kontakt informacije